top of page
web 2.jpg

Onze gemeente steunt dit vrijwilligersinitiatief

© Copyright
logo horst aan de maas -01.jpg

Wij werken samen met

Naoberzorg

 

Burenhulp, een bijna niet uit te leggen dorpsgevoel. Het zit in je dorps DNA wat overal anders is. In oorlogs en crisistijd een vanzelfsprekend gebeuren. Het delen van angsten, verdriet, honger en armoede hoorde hierbij. Delen en verbindingen leggen tussen familie en vrienden. Je hebt elkaar in zo’n onzekere tijd nodig. Ondanks alle zorg voelt die hulp toch als warm stromend water. Participatie, wederkerigheid, iets voor de ander doen past weer in deze tijd.

 

Onze voorzitter Truus Knoops-Kersten

 

Na de burenhulp in de jaren dertig nam de overheid steeds meer taken van de Naober over en dat ging uiteindelijk heel ver. Zover dat deze zorg met de komende vergrijzing niet meer betaalbaar is.

Daarnaast richtten mensen zich meer op zichzelf en hun gezin. De overheid vond de oplossing in zorg aan huis. Met wat hulp van familie en/of dorpsgenoten moet het verder allemaal goed komen. Maar niet iedereen kent mensen die willen of kunnen helpen. Mede hierdoor kwam er behoefte aan initiatieven zoals de Naoberzorg. Een moderne en laagdrempelige vorm van burenhulp. Onze leden helpen op vrijwillige basis mensen die hulp nodig hebben en niet op anderen terug kunnen vallen. Als organisatie organiseren wij die hulp. Wij maken een match tussen degene die hulp vraagt met de vrijwilliger die die hulp kan bieden. U moet dan b.v. denken aan klusjes zoals het verzorgen van een tuintje, mensen naar de dokter brengen, een mantelzorger ontlasten, met iemand gaan wandelen, etc.

U kunt op verschillende manieren aangeven als u wilt helpen. Wellicht hebt u een talent dat wij goed kunnen inzetten. Specifieke vaardigheden of kennis. Ook kunt u uw vraag kenbaar maken. Ook dit kan op verschillende manieren. Een gesprek met een van de leden van ons coördinatie team willen wij als advies meegeven. Hulpvragen kunnen immers heel persoonlijk zijn. Wij werken onder meer ook samen met het gebiedsteam van onze gemeente voor oplossingen die wij niet kunnen of mogen bieden. U bent bij ons daarom in goede handen. Kijk verder onder de knoppen “Ik wil helpen” of “Ik heb een vraag” voor meer gegevens. Bij het geven van hulp stimuleren we de wederkerigheid. Degene die geholpen wordt heeft vast wel een talent wat we kunnen gebruiken om een ander te helpen. 

 

Wij zijn er tenslotte van overtuigd dat mensen die mee kunnen blijven doen gelukkiger zijn en niet zo snel professionele hulp nodig hebben. Samen komen we waar we samen naar toe willen!

Let op elkaar

Help elkaar

Aandacht voor de ander was en blijft belangrijk. Word zelfs nog belangrijker!!

Denk alleen al aan de problemen met de zorg die onder meer door de sterke vergrijzing ontstaan, de toenemende armoede, de onzekerheden t.a.v. werk, etc.

Als organisatie kijken we continu wat we voor onze doelgroep kunnen doen.

Het is immers belangrijk dat iedereen actief mee kan blijven doen. Ieder op zijn eigen manier en rekening houdend met wat mogelijk is. Elke steun van wie of welke organisatie is welkom, soms zelfs noodzakelijk om op een leuke manier samen oud te kunnen worden. 

Bestuur en vrijwilligers

NaoberzorgPunt KanZ, Tienray

Het hijsen van een bijzondere vlag  en het verhaal erachter. Klik op de onderstreepte tekst

Yvonne Witter van "ZorgsaamWonen" sprak met het bestuur van KanZ.
Klik op
interview en lees wat wij zoal doen en waarom.

bottom of page