top of page

KanZ junior

DE JUNIOREN VAN KanZ

Onze toekomstige Naoberzorg

vrijwilligers

De jeugd is onze toekomst. Dat geldt ook voor de Naoberzorg. Trots zijn we dan ook op de kinderen van KanZ Team Junior. Ze verzorgen onze speciale inloopuren. Een gezellige morgen voor jong en oud met de kinderen aan de knoppen. Ze maken iedere keer een programma wat past bij het gekozen thema. Ze dansen, zingen, maken muziek, presenteren, etc. etc. Ze bakken zelfs de lekkernijen die uitgedeeld worden. Vrijwilligers van KanZ zorgen ervoor dat u niets te kort komt en dat het allemaal goed verloopt. Of dit nog niet genoeg is helpen de kinderen ook nog bij andere activiteiten van KanZ. De leiding en de leraren van onze school steunen dit initiatief. Een mooie en waardevolle samenwerking tussen KanZ en Kindcentrum STip Swolgen-Tienray. Kinderen en ouderen leren zo wat Naoberzorg is en wat (moderne buren)hulp en aandacht voor anderen kan betekenen.

bottom of page